THỨ BA VUI VẺ

09/03/2016

Thứ Ba Vui Vẻ – Mới mẻ ưu đãi mới.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi thứ ba hàng tuần, khách hàng sẽ nhận ưu đãi giảm thêm 5% cho thẻ thành viên.

  • Thẻ tích lũy: Giảm 5% tổng hóa đơn.
  • Thẻ Bạc: Giảm 10% tổng hóa đơn.
  • Thẻ Vàng: Giảm 15% tổng hóa đơn.

HYG-t3vv thang 4 (web buffet)-pre

Thông tin chi tiết:

Hotline: 0934 08 66 38

Facebook: facebook.com/premierbuffetvn

Facebook