Chương Trình Thẻ Thành Viên

29/02/2016

Hệ thống Nhà Hàng Hoàng Yến giới thiệu đến Quý Khách chương trình Thẻ Thành Viên áp dụng từ ngày 01/04/2016 với nội dung như sau:

HYG_CoverMembership-(fb-post)-01

HYG_CoverMembership-(fb-post)-02

HYG_CoverMembership-(fb-post)-03

 

Facebook