27/03/2020

Theo ban chỉ đạo Phòng Chống Dịch Covid19, Hoang Yen Buffet Premier xin được phục vụ các bạn mua mang đi và qua các app giao hàng DeliveryNow & Baemin từ 18h ngày 24.03 đến 31.03.2020.

Ngày dự kiến hoạt động lại bình thường: 01.04.2020

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hoang Yen Buffet Premier
#promise #wewillbeback
———————–

☎️ Hotline: 1900 234 550

Facebook