Bảng giá

ÁP DỤNG TỪ 16/12/2022
THỨ 2 – THỨ 6NGƯỜI LỚN

325.000++/ TRƯA

475.000++/ TỐI

THỨ 7 – CHỦ NHẬTNGƯỜI LỚN

515.000++/ TRƯA

515.000++/ TỐI

TRẺ EM <1M: MIỄN PHÍ

TRẺ EM 1M -> 1.3M: 30% GIÁ NGƯỜI LỚN

TRẺ EM > 1.3M: GIÁ NGƯỜI LỚN

(Giá trên chưa bao gồm VAT và 5% phí phục vụ)

KHÔNG GIỚI HẠN

BIA

89.000++/người

BIA, RƯỢU VANG

149.000++/người

PRICE

STARTING FROM December 16th, 2022
MON – FRIADULT

325.000++/ LUNCH

475.000++/ DINNER

SAT – SUNADULT

515.000++/ LUNCH

515.000++/ DINNER

CHILDREN <1M: FREE

TRẺ EM 1M -> 1.3M: 30% ALDULT’S PRICE

TRẺ EM > 1.3M:  ADULT’S PRICE

(Price does not include VAT and 5% service charge)

UNLIMITED

BEER

89.000++/pax

BEER, WINE 

149.000++/pax

Facebook