Bảng giá

ÁP DỤNG TỪ 01/12/2019 – 31/01/2020
THỨ 2 – THỨ 6NGƯỜI LỚN

325.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI

THỨ 7 – CHỦ NHẬTNGƯỜI LỚN

375.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI

CHRISTMAS – 24/12/2019
BITEXCONGƯỜI LỚN

375.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI

SAIGON CENTRE 

(Christmas Menu)

NGƯỜI LỚN

475.000++/ TRƯA

645.000++/ TỐI

CHRISTMAS – 25/12/2019
NGƯỜI LỚN

325.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI

NEW YEAR – 31/12/2019
NGƯỜI LỚN

325.000++/ TRƯA

695.000++/ TỐI (Special Menu)

NEW YEAR – 01/01/2020 
BITEXCONGƯỜI LỚN

375.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI

SAIGON CENTRE  

 (Special Menu)

NGƯỜI LỚN

475.000++/ TRƯA

645.000++/ TỐI

ÁP DỤNG TỪ 01/02/2020  
THỨ 2 – THỨ 6NGƯỜI LỚN

325.000++/ TRƯA

430.000++/ TỐI

THỨ 7 – CHỦ NHẬTNGƯỜI LỚN

375.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI 

TRẺ EM 1M -> 1.3M: 30% GIÁ NGƯỜI LỚN

TRẺ EM > 1.3M: GIÁ NGƯỜI LỚN

(Giá trên chưa bao gồm nước uống, 10% VAT và 5% phí phục vụ)

THÊM TÔM HÙM

125.000++/phần  (1/2 con)

KHÔNG GIỚI HẠN

BIA

89.000++/người

BIA, RƯỢU VANG

149.000++/người

PRICE

STARTING FROM DECEMBER 1st, 2019 TO JANUARY 31st, 2020
MON – FRIADULT

325.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

SAT – SUNADULT

375.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

CHRISTMAS – DECEMBER 24th, 2019 
BITEXCOADULT

375.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

SAIGON CENTRE 

(Christmas Menu)

ADULT

475.000++/ LUNCH

645.000++/ DINNER

  CHRISTMAS – DECEMBER 25th, 2019 
ADULT

325.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

  NEW YEAR – DECEMBER 31st, 2019 
ADULT

325.000++/ LUNCH

695.000++/ DINNER (Special Menu)

 NEW YEAR – JANUARY 1st, 2020
BITEXCOADULT

375.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

SAIGON CENTRE 

(Special Menu)

ADULT

475.000++/ LUNCH

645.000++/ DINNER

 STARTING FROM FEBRUARY 1st, 2020 
MON – FRIADULT

325.000++/ LUNCH

430.000++/ DINNER

SAT – SUNADULT

375.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

CHILDREN <1M: FREE

TRẺ EM 1M -> 1.3M: 30% ALDULT’S PRICE

TRẺ EM > 1.3M:  ADULT’S PRICE

(Price does not include 10% VAT and 5% service charge)

EXTRA LOBSTER

125.000++/plate (half a lobster)

UNLIMITED

BEER

89.000++/pax

BEER, WINE 

149.000++/pax

Facebook