Bảng giá

ÁP DỤNG TỪ 01/12/2019 – 31/01/2020
THỨ 2 – THỨ 6NGƯỜI LỚN

325.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI

THỨ 7 – CHỦ NHẬTNGƯỜI LỚN

375.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI

ÁP DỤNG MÙNG 3 – MÙNG 4

(27.01 – 28.01)

TẾT CANH TÝ 2020

THỨ 2 – THỨ 3NGƯỜI LỚN

375.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI

 

ÁP DỤNG TỪ 01/02/2020  
THỨ 2 – THỨ 6NGƯỜI LỚN

325.000++/ TRƯA

430.000++/ TỐI

THỨ 7 – CHỦ NHẬTNGƯỜI LỚN

375.000++/ TRƯA

495.000++/ TỐI 

TRẺ EM 1M -> 1.3M: 30% GIÁ NGƯỜI LỚN

TRẺ EM > 1.3M: GIÁ NGƯỜI LỚN

(Giá trên đã bao gồm gói nước ngọt, chưa bao gồm 10% phí phụ thu Tết, 10% VAT và 5% phí phục vụ)

THÊM TÔM HÙM

125.000++/phần  (1/2 con)

KHÔNG GIỚI HẠN

BIA

89.000++/người

BIA, RƯỢU VANG

149.000++/người

PRICE

STARTING FROM DECEMBER 1st, 2019 TO JANUARY 31st, 2020
MON – FRIADULT

325.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

SAT – SUNADULT

375.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

 

 JANUARY 27th TO JANUARY 28th , 2020

LUNAR NEW YEAR

MON – TUEADULT

375.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

 

 STARTING FROM FEBRUARY 1st, 2020 
MON – FRIADULT

325.000++/ LUNCH

430.000++/ DINNER

SAT – SUNADULT

375.000++/ LUNCH

495.000++/ DINNER

CHILDREN <1M: FREE

TRẺ EM 1M -> 1.3M: 30% ALDULT’S PRICE

TRẺ EM > 1.3M:  ADULT’S PRICE

(Price does not include 10% Tet holiday surcharge, 10% VAT and 5% service charge)

EXTRA LOBSTER

125.000++/plate (half a lobster)

UNLIMITED

BEER

89.000++/pax

BEER, WINE 

149.000++/pax

Facebook