Bảng giá_1

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/12/2022
T2-T6NGƯỜI LỚN

325,000VNĐ++/TRƯA

475,000VNĐ++/TỐI

T7-CNNGƯỜI LỚN

515,000VNĐ++/TRƯA

515,000VNĐ++/TỐI

TRẺ EM: <1M MIỄN PHÍ

TRẺ EM 1M – 1M3: 30% GIÁ NGƯỜI LỚN

TRẺ EM > 1M3: GIÁ NGƯỜI LỚN

(Giá trên chưa bao gồm VAT và 5% phí phục vụ)

PRICE FROM 16/12/2022
MONDAY – FRIDAYADULT

325,000VNĐ++/LUNCH

475,000VNĐ++/DINNER

SATURDAY – SUNDAYADULT

515,000VNĐ++/LUNCH

515,000VNĐ++/DINNER

CHILDREN: <1M: FREE OF CHARGE

CHILDREN1M – 1M3: 30% PRICE ADULT

CHILDREN > 1M3: PRICE ADULT

(Price not included VAT tax and 5% service charge)

UNLIMITED

Beer: 89.000++/pax
Beer, wine: 149.000++/pax

Facebook