Bảng giá

THỨ 2 – THỨ 6 NGƯỜI LỚN

295.000 ++/ TRƯA

495.000 ++/ TỐI

THỨ 7 – CHỦ NHẬT NGƯỜI LỚN

345.000 ++/ TRƯA

495.000 ++/ TỐI

TRẺ EM 1M -> 1.3M: 50% GIÁ NGƯỜI LỚN

TRẺ EM > 1.3M: GIÁ NGƯỜI LỚN

(Giá trên chưa bao gồm nước uống, 10% VAT và 5% phí phục vụ)

THÊM TÔM HÙM

125.000++/phần  (1/2 con)

KHÔNG GIỚI HẠN

BIA

89.000++/người

BIA, RƯỢU VANG

149.000++/người

PRICE

MON – FRI ADULT

295.000 ++/ LUNCH

495.000 ++/ DINNER

SAT – SUN ADULT

345.000 ++/ LUNCH

495.000 ++/ DINNER

CHILDREN <1M: FREE

TRẺ EM 1M -> 1.3M: 50% ALDULT’S PRICE

TRẺ EM > 1.3M:  ADULT’S PRICE

(Price does not include 10% VAT and 5% service charge)

EXTRA LOBSTER

125.000++/plate (half a lobster)

UNLIMITED

BEER

89.000++/pax

BEER, WINE 

149.000++/pax

Facebook