Bảng giá

KHÔNG GIỚI HẠN

BIA

89.000++/người

BIA, RƯỢU VANG

149.000++/người

BẢNG GIÁ NGÀY THƯỜNG

THỨ 2 – THỨ 6NGƯỜI LỚN

325.000++/ TRƯA

475.000++/ TỐI

 


TRẺ EM 1M -> 1.3M:
30% VÉ NGƯỜI LỚNTRẺ EM<1M: MIỄN PHÍ

TRẺ EM > 1.3M:  VÉ NGƯỜI LỚN

(Giá chưa bao gồm VAT và 5% phí phục vụ)

BẢNG GIÁ CUỐI TUẦN

THỨ 7 – CHỦ NHẬTNGƯỜI LỚN

475.000++/ TRƯA

475.000++/ TỐI

 


TRẺ EM 1M -> 1.3M:
30% VÉ NGƯỜI LỚNTRẺ EM<1M: MIỄN PHÍ

TRẺ EM > 1.3M:  VÉ NGƯỜI LỚN

(Giá chưa bao gồm VAT và 5% phí phục vụ)

PRICE

 

A WEEK (MONDAY TO FRIDAY)ADULT

325.000++/ LUNCH

475.000++/ DINNER

 

CHILDREN 1M -> 1.3M: 30% ALDULT’S PRICE CHILDREN <1M: FREE

CHILDREN > 1.3M:  ADULT’S PRICE

(Price does not include VAT and 5% service charge)

PRICE

 

SATURDAY & SUNDAYADULT

475.000++/ LUNCH

475.000++/ DINNER

 

CHILDREN 1M -> 1.3M: 30% ALDULT’S PRICECHILDREN <1M: FREE

CHILDREN > 1.3M:  ADULT’S PRICE

(Price does not include VAT and 5% service charge)

UNLIMITED

BEER

89.000++/pax

BEER, WINE 

149.000++/pax

Facebook